Anh trung niên sexy hát - See Tình

SEE TÌNH

Uầy uầy uây uây. Sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay. Anh ơi anh à. Anh có bùa gì mà lại làm em yêu vậy? Bae bae bae. Em nói từ đầu! Baby can you say? Mai đi coi ngày xem cái ngày nào thì nhà mình đông con.
Vậy nếu như một câu nói có thể khiến anh vui. Sẽ xuốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười. Nếu em làm như thế trông em có hâm không? Điên điên lắm! Điên ngay vô nhà thương. Điên ngay vô nhà thương. Điên ngay vô nhà anh để thương.
Giây phút em gặp anh là Em biết em see tình Tình tình tình tang tang tính Tang tình tình tình tang tang tang. Giây phút em gặp anh là Em biết em see tình. Tình tình tình toan toan tính, toan tình mình tình tan tán tan .. tình .
Anh tính sao? Giờ đây anh tính sao? Anh tính sao? Giờ đây anh tính sao? Tới đâu thì tới! Tới đâu thì tới! Em cũng chẳng biết tới đâu. Nếu yêu là khó, không yêu cũng khó ,em cũng chẳng biết thế nao.
Hôm nay tia cực tím xuyên cả trời đêm. Anh như tia cực hiếm xuyên ngay vào tim. Ay ay chết em rồi. Ay ay chết thật thôi. Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui. Nói thêm một câu nữa có khi khiến anh buồn. Nếu em làm như thế trông em có hâm không? Điên điên lắm! Điên ngay vô nhà thương. Điên ngay vô nhà thương. Điên ngay vô nhà anh để thương .