Anh trung niên sexy hát - Em Là Con Thuyền Cô Đơn


EM LÀ CON THUYỀN CÔ ĐƠN

Đời em giờ như thuyền không bến. Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió, chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phận cho ai. Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân.
Thuyền không bến thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy. Nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bến nơi nào, thuyền đỗ nghỉ ngơi Nhạc trẻ hay
Thanh xuân em, còn nữa đâu anh. Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai Nhạc trẻ hay
Đời em giờ như thuyền không bến. Thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời. Muôn ngàn sóng gió, chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phận cho ai. Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân.
Thuyền không bến thuyền mãi lênh đênh. Em cô đơn như con thuyền ấy. Nhắn theo sóng thuyền ở ngoài khơi. Bến nơi nào, thuyền đổ nghỉ ngơi. Nhạc trẻ hay
Thanh xuân em, còn nữa đâu anh. Mất nửa đời, em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù chông gai. Em hiện tại chẳng thuộc về ai . Nhạc trẻ hay