Anh trung niên sexy hát - Tình Thương Phu Thê

Này người anh yêu, yêu rất nhiều. Hứa với em đi hết cả cuộc đời. Trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu. Trọn đời tình nghĩa phu thê. Đến hết đời tình vẫn như xưa.
Cảm ơn em đã thương anh. Thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phu thê. Cả cuộc đời không thay thế ai. Hỡi người anh yêu thương. Anh thương em là cả cuộc đời. Tình thương đó là tình hiểu thấu. Cả đời này chỉ dành cho em.