Anh trung niên sexy hát - Khúc Thụy Du

KHÚC THỤY DU

Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa. Sẽ lấy được những gì, về bên kia thế giới. Ngoài trống vắng mà thôi. Thụy ơi, và tình ơi !
Như loài chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm. Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời. Thụy ơi, và tình ơi !
Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau. Vì sao môi anh nóng. Vì sao tay anh lạnh. Vì sao thân anh rung Vì sao chân không vững. Vì sao, và vì sao !
Hãy nói về cuộc đời. Tình yêu như lưỡi dao. Tình yêu như mũi nhọn. Êm ái và ngọt ngào. Cắt đứt cuộc tình đầu. Thụy bây giờ về đâu ?