Anh trung niên sexy hát - Hạ Trắng - Sáng tác Trịnh Công Sơn

HẠ TRẮNG

Gọi nắng! Trên vai em gầy đường xa áo bay. Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say. Lối em đi về trời không có mây. Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.
 Gọi nắng! Cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay. Cho tay em dài gầy thêm nắng mai. Bước chân em về nào anh có hay. Gọi tên cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao. Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu. Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
Gọi nắng! Cho tóc em cài loài hoa nắng rơi. Nắng đưa em về miền cao gió bay. Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây. Gọi tên em mãi Suốt cơn mê này...